Tiêu chuẩn EI trong chống cháy

 • Tiêu chuẩn EI trong chống cháy

  Tiêu chuẩn EI trong chống cháy

  1. Tìm hiểu chung :

  Tiêu chuẩn EI trong chống cháy là tiêu chuẩn về thời gian giới hạn chịu nhiệt độ lửa của các vật liệu chống cháy. Tiêu chuẩn này được xác định bằng khoảng thời gian khi bắt đầu chịu lửa theo gia nhiệt tiêu chuẩn (cho nhiệt độ tăng dần từ 0 đến trên 1500 độ C), cho đến khi bắt đầu xuất hiện một hoặc đồng thời nhiều dấu hiệu nối tiếp nhau của các giới hạn trạng thái được quy định với cấu kiện đã cho sau đây:

   • E (Integrity): giới hạn về độ toàn vẹn của vật liệu: là mức giới hạn mà tại đó, kết cấu vẫn được toàn vẹn mà không bị nứt gãy, đổ ngã ( Không xét đến khả năng truyền nhiệt của vật liệu). Giới hạn này thường được ứng dụng trong các giải pháp chống cháy như vách ngăn, sơn chống cháy, hệ ống gió,…để đảm bảo ngọn lửa không lây lan qua bên kia của vách ngăn, tường hay hệ ống gió,…
   • I (Thermal Insulation): giới hạn về khả năng cách nhiệt: là giới hạn mà tại đó, vật liệu giữ được khả năng cách nhiệt ổn định kết cấu chính của vật liệu không bị phá hoại bởi tác dụng nhiệt. Giới hạn này áp dụng cho những giải pháp chống cháy lan như tường chống cháy, sơn chống cháy trong các tòa nhà, vách ngăn giới hạn chống cháy giữa các khu vực, trần chống cháy,…để đảm bảo khi có đám cháy xảy ra, các vật liệu được giữ toàn vẹn, đám cháy không thể lan rộng ra và nhiệt độ ở các bề mặt còn lại của vật liệu vẫn được đảm bảo.

  2. Tiêu chuẩn EI :

  • EI45 : chịu lửa trong môi tường nhiệt độ lên đến 45 phút
  • EI60 : chịu tác dụng nhiệt và vẫn giữ được độ toàn vẹn đến 60 phút
  • EI90 : chịu tác dụng nhiệt và vẫn giữ được độ toàn vẹn đến 90 phút

   

  • EI120 : chịu tác dụng nhiệt và vẫn giữ được độ toàn vẹn đến 120 phút
  • E150 : chịu tác dụng nhiệt và vẫn giữ được độ toàn vẹn đến 150 phút

  Leave a comment

  Required fields are marked *