Tòa nhà 05 Lê Quý Đôn

 • Tòa nhà 05 Lê Quý Đôn

  Tòa nhà 05 Lê Quý Đôn

  Tên dự án: Tòa nhà 05 Lê Quý Đôn

  Chủ Đầu Tư: SSG VIETNAM

  Địa chỉ: Hồ Chí Minh

  Thời gian: Tháng 06 năm 2020

  Hình ảnh dự án:

  Leave a comment

  Required fields are marked *