Nhà Máy Toshiba

 • Nhà Máy Toshiba

  Nhà Máy Toshiba

  Tên dự án: Nhà Máy Toshiba

  Chủ Đầu Tư: TOSHIBA VIETNAM

  Địa chỉ: Hồ Chí Minh

  Thời gian: Tháng 3 năm 2021

  Hình ảnh dự án:

  Leave a comment

  Required fields are marked *