Kho KCX Tân Thuận

 • Kho KCX Tân Thuận

  Kho KCX Tân Thuận

  Tên dự án: Kho KCX Tân Thuận

  Nhà Thầu: Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà

  Địa chỉ: Hồ Chí Minh

  Thời gian: Tháng 4 năm 2021

  Hình ảnh dự án:

  Leave a comment

  Required fields are marked *